ROAST

Oppgi 10 attraktive ting ved deg

Det finnes ingen gode eller dårlige svar, vi bare brainstormer sammen!